Legislacja

Plan realizacyjny brd na lata 2015-2016. Przerwane posiedzenie

24 czerwca 2015

Obradowała Komisja Infrastrukturyposiedzenie nr 365. Zapoznano się z "Informacją Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz Ministra Spraw Wewnętrznych na temat Programu Realizacyjnego na lata 2015-2016 do Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020, szczególnie w kontekście oceny skutków realizacji nałożonego na policję planu karania kierowców oraz pieszych za ujawnione naruszenia w ruchu drogowym i zwiększenia wpływów do budżetu państwa uzyskanych z grzywien pochodzących z mandatów". Posiedzenie zostało zwołane w trybie art. 152 ust. 2 regulaminu Sejmu na wniosek grupy posłów. W tym przypadku jest to grupa posłów. Upoważnionym do przedstawienia wniosku został poseł Andrzej Adamczyk. Jeden z posłów wnioskodawców pytał ewentualny zamiar resortu podniesienia wysokości mandatów. Podkreślał, iż Sejm z tymi przepisami nie ma nic wspólnego, bo to nie Sejm wyznacza wysokość mandatów, to nie Sejm określa regulamin dotyczący punktów karnych i konsekwencji zbierania punktów karnych. Jednak te zmiany są spychane politycznie na nasze barki. Ponieważ za to odpowiada Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, to chciałbym dowiedzieć się - i, jak sądzę, nie jest to tylko moja próżna ciekawość - jaki jest mechanizm dokonywania zmian w tych przepisach. Kto o takie zmiany wnosi, jakie jest uzasadnienie tego typu zmian, czy możemy się w najbliższym czasie spodziewać kolejnych zmian dotyczących podniesienia kar w stosunku do kierowców, bo to jest rzecz, która od wielu lat - chyba mam prawo tak powiedzieć - jest spychana na Sejm, na posłów, a my tak naprawdę nie mamy z tym nic wspólnego i chyba już pora na ten temat porozmawiać, aby ta sprawa dotarła do opinii publicznej. Ale musi nam to wyjaśnić Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, bo to ono odpowiada za te regulacje. Przedstawiciela resortu spraw wewnętrznych nie było podczas obrad. Posiedzenie przerwano w związku z nieobecnością także przedstawiciela Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.