Legislacja

Podatek od środków transportowych elektronicznie

29 grudnia 2006

W przyszłym roku podatnicy podatku od środków transportowych będą mogli wybrać elektroniczną formę składania deklaracji. Pojawi się także nowy wzór tradycyjnej deklaracji – czytamy w “Gazecie Prawnej”. Resort finansów przygotował projekt rozporządzenia w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych elektronicznie. Zostały w nim określone warunki składania deklaracji oraz niezbędne standardy techniczne, m.in. format elektroniczny deklaracji. Ustalono, że e-deklaracje będzie można przesyłać za pomocą formularza lub niewizualnego interfejsu, dostępnych na stronie internetowej, której adres podany jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Deklaracje na podatek od środków transportowych powinny być opatrzone wyłącznie bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Ministerstwo opublikowało również projekt rozporządzenia ministra finansów w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych. Konieczność określenia nowego wzoru deklaracji wynika z uchwalonej przez Sejm 7 grudnia 2006 r. nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Zmiany są niewielkie i dotyczą m.in. aktualizacji objaśnień w części dotyczącej sposobu płatności podatku. Ponieważ projektowane rozporządzenie wejdzie w życie w trakcie roku podatkowego wprowadzono przepis przejściowy, który umożliwia podatnikom składanie do końca 2007 roku deklaracji również według dotychczasowego wzoru. Oba rozporządzenia mają wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Słowa kluczowe podatek transport drogowy