Legislacja

Podkomisja nadzwyczajna o czasie pracy kierowców

27 lutego 2007

125. posiedzenie Komisji Infrastruktury - wspólne z Komisją Pracy - poświęcone rozpatrzeniu sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk 1337). Poseł sprawozdawca – Stanisław Szwed. Komisje wnioskowały o przyjęcie projektu.