Legislacja

Pojazd i kierowca w systemie Informacyjnym Schengen

20 października 2009

Rząd przyjął projekt noweli ustawy o Systemie Informacyjnym Schengen - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Żandarmeria Wojskowa i Centralne Biuro Antykorupcyjne będą mogły umieszczać w Systemie Informacyjnym Schengen dane m.in. osób i pojazdów. System Informacyjny Schengen (SIS) jest europejską bazą danych poszukiwanych osób i przedmiotów. Każde państwo strefy Schengen wprowadza do niej dane, do których potem dostęp mają służby odpowiedzialne. Dzięki planowanej nowelizacji m.in. Agencja Wywiadu i Służba Wywiadu będą miały zapewniony wgląd do danych SIS dotyczących osób, pojazdów itd. System SIS został uruchomiony w Polsce 1 września 2007 roku. Największymi użytkownikami są policja i straż graniczna. Strefa Schengen obejmuje: Austrię, Belgię, Danię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Islandię, Luksemburg, Niemcy, Norwegię, Portugalię, Szwecję i Włochy. W grudniu 2007 roku przystąpiły do niej: Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia i Węgry, a w grudniu 2008 r. Szwajcaria. Poza obszarem Schengen pozostają Wielka Brytania i Irlandia.

Słowa kluczowe kierowcy pojazdy