Legislacja

Pojazd nienormatywny pilotowany przez policję

30 listopada 2008

Zaczyna obowiązywać - po trzymiesięcznym vacatio legis zmieniony § 3 ust. 1 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 7 sierpnia 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu pilotowania pojazdów oraz wysokości opłat, paragraf odpowiadający na pytanie: po spełnieniu jakich warunków pojazd nienormatywny powinien być pilotowany przez policję