Legislacja

Pojazd zabytkowy z numerem identyfikacyjnym

20 listopada 2008

Senat przyjął nowelizację ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Nowe przepisy umożliwią nadanie numeru identyfikacyjnego pojazdom zabytkowym, które nie posiadają numeru naniesionego oryginalnie przez producenta. Numer identyfikacyjny pojazdu jest jego podstawową i jedyną cechą pozwalającą na jednoznaczne zidentyfikowanie auta. Nadawanie cech identyfikacyjnych pozostaje pod ścisłym nadzorem organów rejestrujących pojazdy.