Legislacja

Pojazdy do medycznych badań profilaktycznych pojadą bez ograniczeń

2 maja 2011

Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach. Ustawodawca zwalnia z ustawowego ograniczenia ruchu pojazdów używanych do bezpłatnych medycznych badań profilaktycznych. Zapis dotyczy mobilnych pracowni, np. mammograficznych czy diagnostycznych. Badania profilaktyczne wykonywane w takich pracowniach można prowadzić bez ograniczeń terytorialnych, co umożliwia powszechne korzystanie z bezpłatnych usług medycznych. A to zdaniem Ministerstwa Infrastruktury wystarczający powód, by pójść na rękę obywatelom i zwolnić ich kierowców z obowiązku przestrzegania zakazu ruchu czy ograniczeń jazdy z powodu upałów – komentuje “Rzeczpospolita”. Kolejne odstępstwo dotyczy pojazdów przewożących trawę w rolkach, tu uzasadnieniem jest fakt, iż jest to produkt szybko się psujący, a jednocześnie istnieje tu szczególne zapotrzebowanie w czasie przygotowań do Euro 2012. W terminie do 19 maja 2011 r. mają zostać zakończone konsultacje społeczne.