Legislacja

Pojazdy do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych

Autor: PRAWO DROGOWE@NEWS

29 września 2005

Opublikowano rozporządzenie z 15 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych. Ustawodawca zmienił brzmienie załącznika do rozporządzenia z 23 grudnia 2002 r. – zmieniając wzór świadectwa. Wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Źródło PRAWO DROGOWE. Część 2. Transport, poz. 1090a