Legislacja

Pojazdy wyposażone w tachografy cyfrowe

14 lutego 2006

Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego na podstawie informacji Ministerstwa Transportu i Budownictwa poinformowało, że MTiB nie ponosi odpowiedzialności za przypadki zatrzymania pojazdów z TC na granicy z tymi państwami lub ukarania kierowcy przez tamtejsze służby kontrolne za brak tachografu analogowego i odpowiednich wykresówek. Pragmatyczne rozwiązanie wchodzi w życie z dniem 14 lutego 2006 r.

Lista państw, które nie wydają jeszcze kart do tachografu cyfrowego będzie dostępna na stronie internetowej MTiB: www.mtib.gov.pl oraz na stronie Projektu MIDT: www.eu-digitaltachograph.org. Dane tu zamieszczone będą na bieżąco uaktualniane.

Aktywacji i kalibracji tachografu cyfrowego nie można przeprowadzić w państwie, w którym nie funkcjonują jeszcze zatwierdzone warsztaty i nie wydaje się kart, w tym warsztatowych. W związku z tym, nieformalne porozumienie przewiduje dwa dopuszczalne w okresie przejściowym, rozwiązania: przewoźnik drogowy organizuje przejazd swojego pojazdu z TC do najbliższego warsztatu poza granicami kraju, gdzie dokonuje kalibracji, w ramach której do pamięci TC wprowadzany jest numer VRN pojazdu (i inne wymagane przepisami dane).