Legislacja

Policjanci coraz lepiej szkoleni

30 lipca 2007

Wchodzi w życie rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji. Szkolenie podstawowe obowiązuje wszystkich nowo przyjętych policjantów (bez względu na wykształcenie) i będzie prowadzone według jednolitego programu. Podlegać mu będą także policjanci w służbie kandydackiej, odbywający bezpośrednio po przyjęciu do tej służby część szkolenia podstawowego. Nowym rozwiązaniem jest wprowadzenie jednostopniowego szkolenia dla absolwentów szkół wyższych. Szkolenie to będzie przeznaczone dla policjantów w służbie stałej i prowadzone będzie według jednolitego programu przygotowującego do wykonywania zadań służbowych na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje zawodowe wyższe. Szkolenia dla policjantów organizują i prowadzą szkoły policyjne oraz ośrodki szkolenia Policji (w zakresie szkolenia podstawowego, w tym szkolenia podstawowego uzupełniającego), oddziały oraz samodzielne pododdziały prewencji Policji przyjmujące do służby poborowych (w zakresie szkolenia podstawowego dla policjantów w służbie kandydackiej) oraz WSP (w zakresie szkolenia dla absolwentów szkół wyższych).

Słowa kluczowe policja
Źródło Dziennik Ustaw z 2007 r., Nr 126, poz. 877