Legislacja

Policjant ofiarą wypadku drogowego

Autor: "Rzeczpospolita" - "Alkomat także dla policjanta"

9 sierpnia 2005

Wchodzi w życie rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji regulujące postępowanie w razie wypadków pozostających w związku z pełnieniem służby w policji. Określono szczegółowy tryb postępowania w sytuacji, gdy do takiego zdarzenia dojdzie.

Słowa kluczowe wypadki drogowe