Legislacja

Policyjne kontrole taksówek będą kontynuowane

6 czerwca 2012

75b8716c10bc443958b0c7c28ccb6d6dbcb66b26185eb0a9630918c51ccd656c7bd823ed89a1c365

81b3eb60dbfbe5498b550ca75d4967a13dff1147 (Fot.: PD@N 430-8jm oraz 9-11ksp)

 

Stołeczni policjanci od maja otrzymywali informacje o nieuczciwych kierowcach taksówek w Warszawie. Ich działania to odpowiedź na skargi i informacje od klientów taxi, którzy zgłaszali się na Policję i do Urzędu Miasta. Nieuczciwość kierowców polegała na wprowadzaniu w błąd klientów, co do ilości przejechanych kilometrów. Wykorzystywano do tego specjalne urządzenia.

Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą KSP podjęli współpracę z Biurem Działalności Gospodarczej i Zezwoleń Urzędu m.st. Warszawy w sprawie nieprawidłowości w działalności osób świadczących usługi taksówkowe na terenie Warszawy. Zarówno do Policji, jak i Urzędu Miasta wpływały informacje od klientów, którzy składali skargi na kierowców taxi. Należało sprawdzić jaka jest rzeczywista sytuacja i jakość świadczonych przewozów.

Działania prowadzone przez policjantów z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą KSP wykazały, że część taksówkarzy była nieuczciwa wobec swoich klientów. Osoby korzystające z ich usług były wprowadzane w błąd, co do ilości przejechanych kilometrów. Tym samym płaciły zawyżone ceny za przejazd. Proceder oszukania klientów prowadzony był przy wykorzystaniu różnych metod. Przykładowo niektórzy kierowcy celowo wybierali dłuższe trasy przejazdu, podczas jazdy dokonywali nieuzasadnionej zmiany strefy na droższą.

Metodą, która miała na celu oszukanie klienta było też montowanie w taksówce urządzenia elektronicznego, które po otrzymaniu uruchomianego przez kierowcę impulsu, powodowało nabicie dodatkowej ilości przejechanych kilometrów. Impuls był przekazywany przy wykorzystaniu pilota lub ukrytego w zasięgu kierowcy przycisku. Urządzenie powodowało zmianę ilości kilometrów w kasie fiskalnej oraz zwiększało kwotę do zapłaty wskazywaną przez taksometr. Zabezpieczone przez policjantów urządzenia pozwalały kierowcom na zawyżanie przejechanego dystansu od 200 do nawet 500 metrów przy każdym impulsie.

Policjanci z funkcjonariuszami Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego prowadzą wyrywkowe kontrole taksówek na terenie Warszawy. W trakcie bardzo dokładnego sprawdzania pojazdów pod kątem montażu urządzenia służącego do “nabijania” przejechanych kilometrów i zawyżania opłat za usługę, w 6 z 11 kontrolowanych samochodów ujawniono taki sprzęt.

W każdym z ujawnionym przypadków przeciwko nieuczciwemu taksówkarzowi wszczęto postępowanie przygotowawcze z art. 315 par. 2 kk. Za podrabianie lub przerabianie narzędzi pomiarowych grozi kara pozbawienia wolności do lat 2. Ponadto w przypadku zgłoszenia się lub ustalenia osoby pokrzywdzonej nieuczciwemu kierowcy grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 (art. 286 par. 1 kk.).

Kontrole taksówek prowadzą również policjanci ze stołecznego wydziału ruchu drogowego. Obejmują one sprawdzenie stanu technicznego pojazdów, dokumentów oraz kontrolę trzeźwości kierowców. Skontrolowano ponad 200 taksówek. Policjanci nałożyli na kierowców 19 mandatów. Zatrzymano 3 dowody rejestracyjne. Również w trzech przypadkach wydano decyzję administracyjną o nałożeniu kary na przedsiębiorcę. W przypadku ujawnionych nieuczciwych kierowców Urząd Miasta podejmie działania zmierzające do cofnięcia licencji uprawniającej do wykonywania zawodu.

Policyjne kontrole będą kontynuowane.