Legislacja

Ponowna rejestracja pojazdu płatna podwójnie

26 czerwca 2007

Nie ma przepisów dotyczących ponownej rejestracji pojazdu, który został wyrejestrowany w Polsce i następnie zarejestrowany za granicą. Po wejściu Polski do UE i przyznaniu obywatelom polskim prawa do pracy w krajach członkowskich, są one konieczne - twierdzi rzecznik praw obywatelskich. Procedurę rejestracji pojazdu reguluje obecnie prawo o ruchu drogowym. Dokonuje się jej na podstawie: zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego - jeżeli jest wymagane, dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium RP - jeżeli samochód został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego, zaświadczenia potwierdzającego zapłacenie VAT lub brak takiego obowiązku. W wypadku pojazdu, który był zarejestrowany na terytorium RP, posiadacz pojazdu zwolniony jest jedynie z przedłożenia do rejestracji wyciągu ze świadectwa homologacji albo odpisu decyzji zwalniającej z homologacji - jeżeli są wymagane. Tak więc właściciel pojazdu raz wyrejestrowanego ponosi koszty związane z ponowną rejestracją, mimo że zapłacił już przy pierwszej rejestracji. A jeśli sprowadza samochód z terytorium państwa członkowskiego, musi kolejny raz płacić podatek. Rzecznik uważa, że sprawą powinien się zająć minister transportu. Konieczne jest takie uzupełnienie przepisów, aby istniała możliwość ponownego zarejestrowania uprzednio wyrejestrowanego pojazdu na terytorium RP, jeżeli ponownej rejestracji dokonuje ta sama osoba, która wyrejestrowała pojazd.