Legislacja

Poprawione drogi publiczne

Autor: PRAWO DROGOWE@NEWS

15 listopada 2005

W życie wchodzą rozporządzenia:

wykaz dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t.
drugi wykaz obejmuje drogi krajowe oraz drogi wojewódzkie, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 10 t.