Legislacja

Poselskie zapytania w sprawie systemów informatycznych WORD

26 lipca 2012

e16e96508427e6b40876e5472fac4a55148ff9fc

(Fot.: PD@N 436-50)

W trakcie 19. posiedzenia Sejmu RP ogłoszona została interpelacja nr 6817 w sprawie ujednolicenia systemów informatycznych w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego. Zgłaszającą jest posłanka Dorota Rutkowska. Adresat - Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

 

Interpelacja (nr 6817)

do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej

w sprawie ujednolicenia systemów informatycznych w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego

Szanowny Panie Ministrze! Nowe przepisy dotyczące egzaminów na prawo jazdy wejdą w życie 19 stycznia 2013 r. Jest to związane z ujednoliceniem systemów informatycznych we wszystkich WORD-ach. Z mojej wiedzy wynika, że istnieje problem z zakupem takiego jednolitego systemu. W związku z tym proszę o informacje:

1. Jaki jest stan przygotowań WORD-ów do nowych egzaminów?

2. W jaki sposób zostanie dokonany zakup systemu informatycznego?

3. Kto będzie ogłaszał przetarg na zakup tego systemu? Docierają do mnie bowiem niepokojące informacje, że nie będzie to ministerstwo, ale poszczególne WORD-y. Budzi to słuszny niepokój o kompatybilność urządzeń i programów w skali kraju.

4. W jakiej wysokości WORD-y będą obciążane za eksploatację systemów informatycznych?

Z poważaniem Poseł Dorota Rutkowska

Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r.

Słowa kluczowe egzamin na prawo jazdy WORD