Legislacja

Posłowie pytają o planowane zmiany w ustawie o kierujących

19 listopada 2012

Posłowie Beata Bublewicz, Renata Butryn, Beata Małecka-Libera, Maciej Orzechowski, Paweł Papke, Jakub Rutnicki, Bożena Szydłowska, Wojciech Ziemniak złożyli interpelację (nr 10626) w sprawie zapisów w ustawie o kierujących pojazdami dotyczących młodych kierowców. Adresat - minister transportu został zapytany o zapisy dotyczące młodych kierowców, a pomieszczone w ustawie o kierujących pojazdami. Zaniepokojona grupa posłów pyta o ewentualne planowane jakiekolwiek zmiany w tym zakresie.

Interpelacja (nr 10626)

do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej

w sprawie zapisów w ustawie o kierujących pojazdami dotyczących młodych kierowców

Szanowny Panie Ministrze! Zapisy dotyczące młodego kierowcy w ustawie o kierujących pojazdami są znaczącym osiągnięciem ustawodawcy, który wziął pod uwagę zarówno niewystarczający obecnie poziom edukacji kandydatów na kierowców, jak również statystyki wypadków drogowych, w których młodzi kierowcy są przodującym przedziałem wiekowym wśród zabitych. Uważamy, że zarówno okres próbny posiadania prawa jazdy, jak i szkolenie w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń w ruchu drogowym zapisane w ustawie należy traktować jako działania podstawowe i nieodzowne na rzecz poprawy ruchu drogowego w tej grupie kierowców.

Zwracamy równocześnie uwagę na to, że prawo jazdy na próbę w sposób oczywisty wpłynie na stosowanie defensywnego stylu jazdy młodego kierowcy, a szkolenie w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń w ruchu drogowym w teorii i w praktyce uświadomi młodemu kierowcy jego ograniczenia wynikające z niewielkich jeszcze umiejętności i braku doświadczenia.

Prace związane z pełnym wdrożeniem Centralnej Ewidencji Kierowców opóźniają się. Jednak uważamy, że nie powinno to mieć wpływu na wejście w życie zapisów ustawy, gdyż starosta może w każdej chwili zasięgnąć opinii o wykroczeniach młodego kierowcy w rejestrach Policji, a także będzie miał dostęp do informacji z wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego o kursach ukończonych przez młodego kierowcę. Warto również z całą mocą podkreślić, że te przejściowe utrudnienia mają znikomą wagę względem efektów, które możemy uzyskać, chroniąc zdrowie i życie młodych ludzi najczęściej ginących na polskich drogach.

Przyjmujemy więc, że resort w związku z tym nie zamierza zmieniać zapisów dotyczących młodych kierowców. Jednak pragnąc rozwiać wszelkie wątpliwości, zapytujemy, czy planowane są jakiekolwiek zmiany w tym zakresie.

Z poważaniem

Poseł Beata Bublewicz oraz grupa posłów

Warszawa, dnia 15 października 2012 r.