Legislacja

Posłowie stawiają pytania w sprawie opłat za egzamin na prawo jazdy

13 lutego 2013

Opublikowano Interpelację nr 14288 w sprawie zmiany przepisów dotyczących wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego na prawo jazdy. Zgłaszający: Zbigniew Girzyński, Jerzy Materna i Jan Warzecha. Adresat minister transportu, pytają ministra transportu czy obywatele dopłacać za egzaminy wyznaczone przed 19 stycznia br. Dlaczego resort transportu spowodował taki bałagan zbyt późno ogłaszając stosowne rozporządzenie bez jednoczesnego klarownego wyjaśnienia kwestii ewentualnych opłat bądź też ich braku? - czytamy w interpelacji. Poniżej - dzięki uprzejmości posłów – publikujemy pełne jej brzmienie.

Warszawa, 8.3.2013 r.

Jerzy Materna,

Zbigniew Girzyński

Jan Warzecha

Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość

Szanowny Pan Sławomir Nowak\

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

I N T E R P E L A C J A

w sprawie w sprawie zmiany przepisów

dotyczących wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego na prawo jazdy.

Szanowny Panie Ministrze!

8 stycznia 2013 r. opublikowano rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej o wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów. Obecnie zdecydowana większość WORD-ów w Polsce domaga się dopłat do egzaminów od osób, które mają wyznaczone egzaminy po 19 stycznia 2013 r., mimo iż opłaciły je w momencie zapisywania się przed 19 stycznia.

WORD w Warszawie, odwrotnie niż większość WORD-ów w Polsce, uznał, że osoby które dokonały zapisu na egzamin przed 19 stycznia b. r., a którym termin egzaminu zaproponowano po 19 stycznia br. nie są zobowiązane do wnoszenia opłat uzupełniających do nowej ceny egzaminu. Nie może chyba być tak, że w zależności od sposobu interpretacji tych przepisów WORD-y same ustalają kwestię ewentualnych dopłat i, w zależności od województwa, obywatele mimo jednolitego prawa, są traktowani w odmienny sposób.

Szanowny Panie Ministrze w związku z przedstawioną sytuacją prosimy o odpowiedź na pytania:

Czy obywatele w tej sytuacji powinni, czy też nie powinni dopłacać? Dlaczego resort transportu spowodował taki bałagan zbyt późno ogłaszając stosowne rozporządzenie o wysokości opłat za egzamin bez jednoczesnego klarownego wyjaśnienia kwestii ewentualnych dopłat bądź też ich braku, w przypadku wcześniejszego uiszczenia niższej opłaty za egzamin?