Legislacja

Powinna być niższa opłata za przejazd remontowanej autostrady

14 lipca 2012

Sąd Najwyższy wydał wyrok (13 lipca 2012), w którym orzekł, iż opłaty za przejazd podczas remontu autostrad powinny być niższe od tych określonych w cenniku. Rozpatrywana sprawa dotyczyła decyzji UOKiK (z kwietnia 2008 r.). Spółka Stalexport Autostrada Małopolska pobierała pełne opłaty za przejazd autostradą, która nie spełniała w całości standardu tego typu drogi i w tym zakresie (na 1/3 długości trasy występował ruch dwukierunkowy na jednej jezdni), uznając decyzję za niezasadną została podjęta decyzja urzędu. Stalexport otrzymałkarę w wysokości 1,3 mln zł. W wyniku odwołania Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i następnie Sąd Apelacyjny w części podzieliły uzasadnienie pierwotnej decyzji. I ostatecznie - właśnie Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną Stalexportu i utrzymał w mocy dotychczasowe rozstrzygnięcia, a także wysokość nałożonej sankcji. Wyrok Sądu Najwyższego ostatecznie potwierdza zasadność decyzji UOKiK w sprawie spółki Stalexport Autostrada Małopolska.