Legislacja

Powołanie Biura Ruchu Drogowego KG POLICJI

15 kwietnia 2016

56e40644b50ab7858c9b795a2cf3317e5410d37f

(...)

e9a6468bc274183f81697ada18cfe0494054c388

(...)

e9a6468bc274183f81697ada18cfe0494054c388

(537-15 i 62 i 63)

Z dniem 15 kwietnia br. w życie wszedł regulamin Komendy Głównej Policji w brzmieniu określonym Zarządzeniem nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 kwietnia 2016 r. Jednocześnie straciło moc zarządzenie nr 8 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 marca 15 marca 2013 r. W strukturze znajdujemy m.inn. wydzielone w strukturze Biuro Ruchu Drogowego. Przypomnijmy – dotychczas stanowiło fragment pionu prewencji. Do jego zadań należy opracowywanie standardów pionu ruchu drogowego, monitorowanie stanu brd; gromadzenie i przetwarzania danych; kształtowanie taktyki działania policjantów; opracowywanie kierunków i prowadzenie działalności profilaktycznej i inne. Nowe rozwiązanie ma wzmocnić policyjną drogówkę, a także sprawić, by nadzór nad nią był skuteczniejszy – podkreślił wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński. Wiceminister MSWiA Jarosław Zieliński miał dodać – jak informuje RMF24 - też, że niebawem drogówka będzie wzmocniona funkcjonariuszami Inspekcji Transportu Drogowego. Gotowy jest już bowiem resortowy projekt o likwidacji tej instytucji. Teraz czas na uzgodnienia międzyresortowe.