Legislacja

Powołanie w GDDKiA

17 października 2008

Z dniem 20 października 2008 r. Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk powołał Mirosława Maksimiuka na stanowisko Zastępcy Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Mirosław Maksimiuk jest m.in. autorem założeń do komputerowego systemu rejestracji i ewidencji zdarzeń drogowych SEWIK, wykorzystywanego obecnie przez Policję w całym kraju.