Legislacja

Pozbawienie wolności za znieważenie funkcjonariusza

25 lipca 2008

Zaczyna obowiązywać art. 226 § 1 kodeksu karnego ma od dzisiaj następującą treść: kto znieważa funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną, podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (Dz. U. Nr 122, poz. 782).)

Słowa kluczowe kodeks karny