Legislacja

Pożegnaliśmy papierowe Dzienniki Ustaw

1 stycznia 2012

8e26e4f94e5ac034dab49ca39cfa593e754e5abc(Fot.: PD@N 410-22)

Od 1 stycznia 2012 r. nie będą już drukowane papierowe wydania Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich czy Dzienników Urzędowych (ministerstw i innych urzędów centralnych), a także wojewódzkie dzienniki urzędowe. Akty prawne będą publikowane wyłącznie w sieci. Podstawą prawną tej zmiany jest nowela ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych czyli Ustawa z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw (2011.117.676). Ostatni papierowy Dziennik Ustaw ma numer 299 i oczywiście jego data publikacji to 31 grudnia 2011 r. Zmiana oznacza, iż to wersja elektroniczna staje się oficjalnie obowiązującą. Autentyczność wersji elektronicznej będzie mogła być poświadczona na podstawie porównania z egzemplarzem wydruku, który będzie przechowywany w Rządowym Centrum Legislacji. Po jednym egzemplarzu wydruku trafi też do prezydenta, marszałka Sejmu oraz do Biblioteki Narodowej. Papierowe Dzienniki Urzędowe będą dostępne w odpowiednich urzędach.

Słowa kluczowe akty prawne e-PrawoDrogowe