Legislacja

Poziom bezpieczeństwa na drogach transeuropejskich

7 września 2011

Do Komisji Infrastruktury skierowany został rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (wpłynął do Sejmu 2 września br.).Projekt dotyczy wdrożenia przepisów dyrektywy 2008/96/WE w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej i ustanowienia procedur, których stosowanie zapewni wysoki poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wchodzących w skład transeuropejskiej sieci drogowej (chodzi o drogi znajdujące się na etapie projektu, budowy lub użytkowania).