Legislacja

Prace nad zmianą ustawy o transporcie

13 stycznia 2015

Posłowie rozpoczęli pracę nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2959). Podkomisja nadzwyczajna zajmie sie nim na posiedzeniu 13 stycznia. Tego dnia zaopiniowanie propozycji regulacji ma w planie również komisja samorządu. 

Informacja o posiedzeniu Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

13 stycznia 2015 r. Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej pozytywnie zaopiniowała dla Komisji Infrastruktury rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2959).

Projekt ma na celu wdrożenie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 181/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. dotyczącego praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym.

Projekt wprowadza m.in. obowiązek dostosowania dworców autobusowych i autokarowych, których właścicielem jest jednostka samorządu terytorialnego samodzielnie lub wspólnie z inną jednostką samorządu terytorialnego i które są zlokalizowane w miastach powyżej 50.000 mieszkańców oraz w których rocznie obsługiwanych jest powyżej 500.000 pasażerów, do udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej.

W posiedzeniu uczestniczył sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju – Zbigniew Rynasiewicz.