Legislacja

Pracowała Komisja Infrastruktury

14 grudnia 2010

Komisja Infrastruktury Sejmu RP na swoim posiedzeniu podjęła uchwałę o sporządzeniu odrębnych sprawozdań do projektów ustaw Prawo o ruchu drogowym (druki nr 2655 i 2771). Rozpatrzono także informacje na temat aktualnej sytuacji w realizacji przewozów pasażerskich poza miastami (referenci: sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Mikołaj Budzanowski oraz prezes zarządu Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji – Zdzisław Szczerbaciuk.