Legislacja

Pracują nad nowym taryfikatorem punktowym

3 stycznia 2009

Istnieją różne pomysły na poradzenie sobie z dotkliwymi konsekwencjami punktów karnych. Nie wszystkie jednak działają tak, jak myślimy – informuje tygodnik "Motor". Liczbę zgromadzonych punktów kierowca może sprawdzić w komendzie wojewódzkiej policji właściwej dla miejsca zamieszkania. Również niektóre wydziały ruchu drogowego na komisariatach powiatowych udzielają takich informacji. Aby sprawdzić stan punktów, należy zgłosić się na komendę z dowodem osobistym i oczywiście z prawem jazdy. Osoba, która zgłosiła się z prośbą o sprawdzenie swojego konta, musi się liczyć z tym, że jeśli przekroczyła dozwoloną ilość punktów, jej prawo jazdy zostanie zatrzymane. Punkty kasują się dokładnie po roku od momentu popełnienia wykroczenia. Ustawodawca oprócz punktów ostatecznych przewidział również punkty tymczasowe. Dopisywane są one do konta kierowcy, np. w przypadku odmowy przyjęcia mandatu. Punkty tymczasowe stają się ostatecznymi dopiero po wyroku sądu. Jeśli sprawa trwała ponad rok, to mimo wyroku skazującego punkty nie trafią na konto kierowcy. Ale nie zawsze tak jest. Kierowcy, którzy zbliżają się do granicy dozwolonego limitu punktów są wyłączeni z tej reguły i w przypadku orzeczenia winy kierowcy, gdy suma punktów przekroczy tą dozwoloną możemy pożegnać się z prawem jazdy. W takich przypadkach punkty tymczasowe są "zamrażane" na okres postępowania sądowego. Co pół roku, prawie każdy z nas może skorzystać ze specjalnego płatnego szkolenia (koszt to około 250 złotych), które zredukuje nam maksymalnie sześć punktów. Tutaj pamiętać należy, iż jeżeli mamy np. trzy punkty na koncie to po kursie zredukowane zostanie właśnie tylko te trzy punkty i nie dostaniemy w prezencie kolejnych trzech do wykorzystania w terminie późniejszym. Z kursów wyłączeni są kierowcy, którzy zdobyli "komplet" punktów (ostatecznych jak i tymczasowych). W tych przypadkach kierowcy kierowani są na ponowny egzamin sprawdzający (teoria plus praktyka) i testy psychologiczne. Jeżeli chodzi o młodych kierowców(w pierwszym roku posiadania prawa jazdy) to po stracie prawa jazdy są oni kierowani na ponowny kurs oraz egzamin. Przypomnijmy, że limit dla kierowców młodych ze stażem nie przekraczającym roku to 20 punktów, a dla wszystkich pozostałych liczba równa 24 punktom. Policja pracuje teraz nad nowym zaostrzonym taryfikatorem punktowym, np. za rozmowę przez telefon dostaniemy 2 punkty, a za parkowanie na kopercie dla niepełnosprawnych nawet 5.