Legislacja

Prawnik o programach szkolenia

12 grudnia 2011

4cc9e040cb831c7f3b396692e5a617c8d39e6a81

(Fot.: PD@N 409-14)

W środowisku szkoleniowców i egzaminatorów trwa dyskusja nad projektami rozporządzeń wykonawczych ustawy z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Ciekawy jest także głos opublikowany na łamach “Dziennika Gazety Prawnej”. W ustępie zatytułowanym “Większa troska o jakośc szkolenia” czytamy: “według propozycji Ministerstwa Transportu instruktorzy nauki jazdy zostaną pozbawieni możliwości swobodnego decydowania o programie i sposobie szkolenia. Program zostanie im narzucony z góry. Przykładowo kandydaci na kierowców obowiązkowo będą musieli dwie godziny pojeździć z przyczepą lekką. Ministerstwo wskazuje też, jak ma wyglądać omówienie niektórych tematów i na co należy zwrócić uwagę. Instruktorzy dostaną więc wskazówki, czy daną część szkolenia poprowadzić w formie wykładu, pogadanki czy np. pokazu slajdów. Ponadto wytyczne wskazują np., by niektóre elementy szkolenia odbywały się na drogach, gdzie panuje nieduży ruch. Pomysł ten podoba się prof. Ryszardowi Stefańskiemu, ekspertowi od przepisów ruchu rogowego z Uczelni Łazarskiego. - W ten sposób zostanie ujednolicone szkolenie w całym kraju. Każdy kursant będzie mógł się też zawczasu zapoznać z tym, co go czeka na zajęciach - ocenia prof. Ryszard Stefański”.