Legislacja

Prawo jazdy dla emigrantów

17 listopada 2006

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO), ustawowy przepis ograniczający możliwość uzyskania prawa jazdy przez osoby spędzające większość czasu za granicą, jest dla nich krzywdzący. Rzecznik napisał w tej sprawie do ministra transportu. Chodzi o jeden z przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym. Jak wynika z listu RPO do ministra transportu, przepis ten powiada, że prawo jazdy może otrzymać osoba, która przebywa na terytorium Polski przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym, albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje w Polsce od co najmniej 6 miesięcy. Rzecznik krytykuje ten przepis. W jego ocenie jest on "krzywdzący dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, którzy czy to ze względów ekonomicznych, czy też w celu uzyskania wykształcenia przebywają poza granicami kraju dłużej niż 185 dni w każdym roku kalendarzowym". Rzecznik powołuje się przy tym na jedną z dyrektyw unijnych. Dyrektywa ta wprowadza wyjątki dla osób długo przebywających poza "normalnym" miejscem zamieszkania. Według dyrektywy, studia uniwersyteckie lub nauka w szkole poza zwykłym miejscem zamieszkania nie stanowią zmiany "normalnego" miejsca zamieszkania, pisze Rzecznik. Rzecznik zwrócił się do ministra transportu o rozważenie tej sprawy i powiadomienie o zajętym stanowisku.