Legislacja

Prawo o ruchu drogowym - weszła w życie nowela ustawy

1 lipca 2014

Nowelizacja ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy Kodeks wykroczeń (2013.1446) zmienia zasady korzystania z kart parkingowych, przysługujących osobom niepełnosprawnym oraz placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją tych osób. Celem nowych przepisów jest wyeliminowanie przypadków nieuprawnionego posługiwania się kartami. Uprawnione do ich otrzymania będą osoby o znacznym albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mające znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. W myśl nowelizacji karty będą wydawane na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności, jednak nie dłużej niż na 5 lat. Natomiast placówki obsługujące osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na 3 lata. Ponadto nowelizacja wprowadza m.in. zabezpieczenia techniczne kart utrudniające ich fałszowanie i doprecyzowuje sposób umieszczania karty parkingowej w pojeździe. Posługiwanie się kartą parkingową osoby niepełnosprawnej bez związku z jej przewozem albo kartą osoby zmarłej będzie karane grzywną w wysokości do 2 tys. zł. Sejm uchwalił nowelizację 23 października 2013 r. Prezydent podpisał ustawę 15 listopada 2013 r. Nowe przepisy obowiązują od 1 lipca 2014 r., z wyjątkami (m.in. dotyczącymi utworzenia i prowadzenia Centralnej ewidencji posiadaczy kart parkingowych).