Legislacja

Prawo odmowy przyjęcia lub podważenie mandatu

11 marca 2010

Podstawowym warunkiem nałożenia mandatu karnego za każde wykroczenie jest wyrażenie przez sprawcę zgody na przyjęcie mandatu – przypomina “Rzeczpospolita”. I dalej: Policjant, nakładając grzywnę w drodze mandatu karnego, musi poinformować nas o prawie odmowy jego przyjęcia, a także o liczbie punktów karnych, które zostaną wpisane na nasze konto do policyjnej ewidencji. Jeżeli skorzystamy z prawa odmowy przyjęcia mandatu karnego, sprawa jest kierowana do sądu rejonowego. W postępowaniu mandatowym można nałożyć grzywnę do 500 zł, a wyjątkowo, jeśli kierowca dopuści się kilku wykroczeń (minimum dwóch), mandat może wynieść nawet 1000 zł. O jaką sytuację chodzi? Np. jechał zbyt szybko, zlekceważył czerwone światło i rozmawiał przez telefon. I sytuacja, gdy odmawiamy przyjęcia mandatu, wówczas czeka nas wizyta w sądzie. Akt oskarżenia sporządzi policja, natomiast funkcjonariusz występuje w roli oskarżyciela. W trakcie postępowania sąd rozpatrzy wszystkie zebrane przez funkcjonariuszy dowody: zdjęcia, świadkowie, ewentualnie ekspertyzy biegłych. Oskarżony ma prawo przedstawić własną wersję wydarzeń i własne dowody, a także prawo do apelacji w sytuacji niekorzystnego wyroku. Pamiętajmy o nieprzekraczalnym terminie 7 dni (licząc od daty otrzymania sentencji wyroku wraz z uzasadnieniem).

Jak przypomina redakcja dziennika mandat otrzymany za wykroczenie można podważyć tylko w jeden sposób: przez jego uchylenie. Tak wynika z art. 101 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Powodem uchylenia może być jednak tylko sytuacja, gdy grzywnę nałożono za czyn, który nie jest zabroniony jako wykroczenie. W razie przekroczenia prędkości to jednak nie zachodzi. Nie jest też ważne, czy wykroczenie zarejestrował fotoradar użyty legalnie, skoro kierowca - przyjmując mandat - przyznał się do winy. Ponadto ukarany mandatem może wnosić o jego uchylenie bardzo krótko. Ma na to siedem dni od daty uprawomocnienia się mandatu (czyli np. od zapłacenia). Ta metoda podważenia mandatu nie jest jednak pomocna w wypadku grzywny z fotoradaru.