Legislacja

Prawomocnie skazani nie będą instruktorami

19 sierpnia 2008

Instruktorem jazdy nie będzie mógł być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym - donosi “Gazeta Prawna”. Rząd zajmował się projektem nowelizacji ustawy z 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, który przewiduje, że tylko osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym nie będzie mogła szkolić przyszłych kierowców. Oznacza to, że firmy prowadzące kursy nauki jazdy będą mogły zatrudniać osoby, które np. zostały ukarane przez sąd za wykroczenie. Zmiana prawa podyktowana jest wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, który w marcu 2008 r. stwierdził, że obecny kształt przepisów powoduje nierówność konstytucyjną. Okazało się, że osoba ukarana przez sąd za wykroczenie nie mogła być instruktorem nauki jazdy lub była skreślana z listy instruktorów. Tymczasem ukaranie mandatem karnym za takie samo wykroczenie nie stanowiło przeszkody do wykonywania zawodu instruktora. Doprowadziło to do tego, że instruktor chcąc dalej świadczyć usługi w zakresie szkoleń kierowców zmuszony był do przyjmowania bezkrytycznie wszystkich mandatów za wykroczenia. Odmowa i skierowanie sprawy do sądu mogła się skończyć zakazem pracy i w efekcie zwolnieniem z pracy. Trybunał uznał, że w istniejącej sytuacji prawnej nawet przypadkowe okoliczności mogły doprowadzić do utraty prawa do wykonywania zawodu. Sędziowie stwierdzili, że to zbyt duża ingerencja w konstytucyjną wolność wykonywanego zawodu. Dlatego rząd musiał zmienić niekonstytucyjną część przepisu. Rządowy projekt zakłada więc, że dopiero prawomocny wyrok sądu za przestępstwo przeciw bezpieczeństwu w ruchu drogowym uniemożliwi prowadzenie kursów jazdy.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów: Zawód instruktora i egzaminatora na prawo jazdy będą mogły wykonywać osoby, które nie były karane wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w ruchu.drogowym.
Zgodnie z obowiązującymi zasadami, instruktorem lub egzaminatorem nie może być osoba karana wyrokiem sądu za przestępstwo lub wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym.
Trybunał Konstytucyjny uznał jednak, że pozbawienie prawa do wykonywania zawodu instruktora, w przypadku ukarania go przez sąd wyrokiem za popełnienie wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym, stanowi sankcję zbyt dolegliwą wobec dokonanego przewinienia. W zgodzie z tym orzeczeniem zmieniono także zapis dotyczący egzaminatorów.