Legislacja

Prezydent ustalił los kontroli fotoradarowych prowadzonych przez straże

27 sierpnia 2015

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o strażach gminnych - została podpisana przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Straże gminne i miejskie zostaną pozbawiano możliwości przeprowadzania kontroli fotoradarowej kierowców. Już w pierwszym dniu przyszłego roku przepisy zaczną obowiązywać. NIK po przeprowadzeniu kontroli stwierdził, iż “strażnicy działają w miejscach uzgodnionych z policją, ale tylko na początku i na końcu służby. W trakcie wykonywania zadań strażnicy z fotoradarem mobilnym przenoszą się w miejsca nieuzgodnione z policją, za to przynoszące większe wpływy do budżetu gminy. Aktywność prewencyjna i represyjna niektórych straży gminnych czy miejskich niemal w całości kontroluje się na obsłudze fotoradarów” - wskazywała Izba. I stało się, prezydent swoim podpisem ostatecznie przesądził los kontroli fotoradarowych prowadzonych przez straże. Czy na drogach będzie bezpieczniej?