Legislacja

Procedowana nowela ustawy o transporcie drogowym

14 stycznia 2015

2de5f7b50bf0a6dcdfec70020e6e7f8d897629e5

(511-35)

14 stycznia 2015 r. Komisja Infrastruktury rozpatrzyła sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2959). Projekt z druku nr 2959 m.in. wprowadza obowiązek dostosowania dworców autobusowych i autokarowych, których właścicielem jest jednostka samorządu terytorialnego samodzielnie lub wspólnie z inną jednostką samorządu terytorialnego, i które są zlokalizowane w miastach powyżej 50.000 mieszkańców oraz w których rocznie obsługiwanych jest powyżej 500.000 pasażerów, do udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej. Komisja przyjęła sprawozdanie w brzmieniu sprawozdania podkomisji. Sprawozdawca - poseł Józef Lassota. Wyznaczono do godz. 17.00 w dniu bieżącym termin dla ministra właściwego do spraw członkostwa RP w UE na przedstawienie opinii. W posiedzeniu uczestniczył sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju - Zbigniew Rynasiewicz.