Legislacja

Procedura informacyjna - przepisy techniczne

16 lutego 2006

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano Dyrektywę 98/34/WE Parlamentu europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 roku ustanawiającą procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług w społeczeństwie informacyjnym (Dz. Urz. L 204 z 21.7.1998 r. str. 37; Dz. Urz. L 217 z 5.8.1998 r., str. 18).

Słowa kluczowe dyrektywy Unia Europejska
Źródła "Gazeta Prawna" Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 39/41 z 16.2.2006 r