Legislacja

Program wspierania pozytywnego oddziaływania transportu na środowisko

14 grudnia 2006

Wchodzi w życie rozporządzenie PE i RU nr 1692/2006/WE z 24 października 2006 r. ustanawia otwarty także dla krajów trzecich program "Marco Polo II", który jest ukierunkowany na ograniczanie niekorzystnych oddziaływań drogowego transportu towarowego na środowisko naturalne poprzez rozwijanie alternatywnych rodzajów transportu krótkodystansowego - morskiego, kolejowego, wodno-śródlądowego i kombinowanego. Przewidziany na lata 2007 - 2013 budżet (koperta finansowa) - 400 mln euro. Nabiera mocy 14 grudnia 2006 r.

Źródło Dziennik Urzędowy UE nr L 328 z 24 listopada 2006 r., s. 1