Legislacja

Projekt o systemie tachografów cyfrowych

29 kwietnia 2015

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie tachografów cyfrowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Akt wprowadza zmiany w ustawach: o tachografach cyfrowych; o czasie pracy kierowców; o transporcie drogowym; Prawo o miarach oraz Prawo o ruchu drogowym. Głównym celem projektowanej ustawy jest dostosowanie krajowych aktów prawnych do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie urządzeń rejestrujących w transporcie drogowym i uchylającego rozporządzenie Rady w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniającego rozporządzenie w sprawie harmonizacji niektórych przepisów odnoszących się do transportu drogowego. Projektowana regulacja ma zwiększyć skuteczność i sprawność systemu tachografów oraz lepsze egzekwowanie przepisów socjalnych w transporcie drogowym.