Legislacja

Projekt ustawy uwalniającej zawód taksówkarza

12 czerwca 2012

0975ce651bd0b571100c5fd7c92682d0e52ee361(Fot.: PD@N 431-43jm)

O projekcie ustawy uwalniającej m.in. zawód taksówkarza rozmawiali dziś z ministrem sprawiedliwości, Jarosławem Gowinem, wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski oraz przedstawiciele stołecznych korporacji taksówkarskich. Podczas spotkania ustalono wspólne stanowisko w kwestii szkoleń i egzaminów dla taksówkarzy i licencji taksówkarskich. Decyzja o przeprowadzaniu szkolenia i egzaminu przekazana zostaje radom gmin, które mogą w uchwałach - w zależności od sytuacji w danych gminach - określić m.in. częstotliwość egzaminów (pod warunkiem, że będzie to nie rzadziej niż raz w roku), program szkolenia w wymiarze nieprzekraczającym 20 godzin, sposób powoływania komisji egzaminacyjnej i egzaminowania oraz zakres wiedzy wymagany na egzaminie oraz koszty szkolenia i egzaminowania (ich łączna wartość nie może przekroczyć 50 proc. płacy minimalnej). O ile gminy nie podejmą uchwały o egzaminie, licencję taksówkarską otrzyma każda osoba, które nie była karana za przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub środowisku oraz przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.