Legislacja

Projekt ustawy ws. przejezdności

18 lutego 2012

- Jesteśmy w finale prac nad tą ustawą tak, żeby na tych odcinkach, które będą możliwe do dopuszczenia do ruchu, żeby były bezpieczne z punktu widzenia uczestników ruchu drogowego, żeby były gotowe na tyle, żeby można było nimi pojechać - mówił Sławomir Nowak w "Kontrwywiadzie" RMF FM. Akt ten ma doprowadzić do “przejezdności” budowanych autostrad, nawet w sytuacji, gdy nie będą ostatecznie oddane do użytku. Wszystko tak, aby w czerwcu br. czyli na Euro 2012 można było jechać np. tylko z prędkością 70-90 km/godz., generalnie tak, aby były bezpieczne z punktu widzenia uczestników ruchu drogowego. Sławomir Nowak przypomniał w RMF FM, że w listopadzie ubiegłego roku mówił, że autostrady A1 i A4 będą nieprzejezdne do czasu Euro. Dodał jednak, że "będziemy konsekwentnie walczyli o ich przejezdność do Euro 2012". I kilka szczegółów: - Jesteśmy w finale prac nad tą ustawą tak, żeby na tych odcinkach, które będą możliwe do dopuszczenia do ruchu, żeby były bezpieczne z punktu widzenia uczestników ruchu drogowego, żeby były gotowe na tyle, żeby można było nimi pojechać - zapowiedział minister. Co to oznacza w praktyce? Że po autostradach będzie można jeździć z prędkością 70-90 km/h. Choć Nowak podkreślał, że autostrada będzie "w zasadzie skończoną autostradą" z pełnym oznakowaniem, to na pytanie o dopuszczalną prędkość, to odparł, że nie będzie można tam jeździć z normalną prędkością. - Ustawa o przejezdności będzie przewidywała określony czas dopuszczenia takiej drogi do ruchu, określone warunki, odcinek i prędkość. Na tym odcinku planujemy przejezdność z prędkością 70-90 km na godzinę. Ten odcinek jest niewielki. Na wszystkich pozostałych odcinkach będzie normalna prędkość - 140 km na godzinę - dodał.

Z ostatniej chwili: Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy ws. przejezdności

21.2.2012: Rada Ministrów przyjęła dzisiaj regulacje, które powinny zapewnić przejezdność niektórych dróg krajowych i autostrad przed EURO 2012, a w rezultacie umożliwić sprawne przemieszczanie się osób między głównymi miastami - gospodarzami turnieju piłkarskiego.

Przepisy niezbędne do wykonania tego zadania wprowadzono do projektu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. W projekcie nowelizacji określono, że nadzór budowlany będzie mógł zezwolić na użytkowanie drogi, mimo niewykonania części robót wykończeniowych, innych robót budowlanych lub niespełnienia wymagań ochrony środowiska, które nie mają wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Taka droga będzie musiała jednak spełniać wymogi prawa budowlanego, gwarantujące bezpieczeństwo użytkownikom, a decyzja zezwalająca na jej użytkowanie ma być wydawana warunkowo i na określony czas. Rozwiązania te są niezbędne dla usprawnienia ruchu drogowego w naszym kraju. Regulacja ta, również po EURO 2012, będzie pomagała w szybszym oddawaniu dróg do użytkowania.

Słowa kluczowe autostrady inwestycje drogowe