Legislacja

Projekty nowel ustaw w maju

16 kwietnia 2013

270648b6d748aec3520df93d7151c44b13a76da97d1f9cddfac51a27e83904319edb333442ff95bfd85f533c7b4058c2cb9d20ea42d379fbc22c4b97

(Fot.: PD@N 461-88-90oigosk)

W resorcie transportu odbyło się kolejne spotkanie podsumowujące prace zespołu specjalnego powołanego w celu uzgodnienia niezbędnych zmian w aktach prawych w zakresie szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców. Spotkaniu przewodniczył Tadeusz Jarmuziewicz, sekretarz stanu MTBiGM, obecni byli także: Andrzej Bogdanowicz - dyrektor Departamentu Transportu Drogowego oraz Tomasz Piętka - główny specjalista departamentu. Reprezentanci organizacji społecznych: Ogólnopolska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców - Roman Stencel - prezes, Zbigniew Popławski i Zbigniew Gryglas - wiceprezesi zarządu; Liga Obrony Kraju: Grzegorz Jarząbek - prezes oraz Jerzy Długoszowski; Polska Federacja Stowarzyszeń Szkół Kierowców: Krzysztof Szymański - prezes, Krzysztof Bandos - wiceprezes zarządu; Polska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców - Jan Domasik - prezes; Wojciech Góra.

Andrzej Bogdanowicz szczegółowo zrelacjonował dotychczasowe uzgodnienia zespołu roboczego. Przedstawiciele strony społecznej zgłaszali kolejne uwagi i wnioski. Do 10 maja br. przedstawiciele Departamentu Transportu Drogowego mają przygotować projekt zmian ustawy o kierujących pojazdami oraz ustawy - Prawo o ruchu drogowego, które będą zaprezentowane na najbliższym spotkaniu zespołu. W celu uchwalenia zmian uruchomiona ma być tzw. szybka ścieżka legislacyjna. Równolegle rozpoczęte zostaną prace nad stosownymi zmianami w rozporządzeniach wykonawczych.

69b85fe263ce020df568a74fd19631b5fc89d2e71cd6d58dfa52a5c07e3b42f75fe6629321db7e99e6ebdde5d23bb519d1d1e8aee0305fdfbc6e6c306b61f62739b53cea6ed5e16798a99db556f6cbf9

(Fot.: PD@N 461-128-131)