Legislacja

Proponowane zmiany w sprawie warunków zarządzania ruchem na drogach

19 grudnia 2012

Opublikowano rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. Konsultacje społeczne przewidziano do 31 stycznia 2013 r. Wśród zmian np. w par. 1 ust. 1 dokonywana jest zmiana brzmienia określające szczegółowe warunki akty:

1) zarządzania ruchem na drogach publicznych, strefach zamieszkania oraz strefach ruchu, a zwłaszcza działania w zakresie sporządzania, opiniowania, zatwierdzania projektów organizacji ruchu i wprowadzania organizacji ruchu, ze szczególnym uwzględnieniem znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;

2) wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.

Projektowane przepisy rozporządzenia dodają strefę ruchu w przepisach us. 1 par. 1 i tym samym drogi wewnętrzne położone w strefach ruchu zostaną objęte wymaganiami w zakresie zarządzania ruchem określonymi wyżej wymienionych przepisach. Przyjęte rozwiązywanie zapewni procedurę postępowania – jak czytamy w uzasadnieniu:

- przy opracowywaniu i wdrażaniu projektów organizacji ruchu dla strefy ruchu przez organy zarządzające ruchem na drogach wewnętrznych;

- wojewody w sprawowaniu nadzoru nad zarządzaniem na drogach wewnętrznych położonych w strefach ruchu.

Źródło ePrawoDrogowe