Legislacja

Propozycje zmian do rozporządzenia w sprawie szkolenia

25 października 2008

W dniach 24-25.10.2008 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie grupy roboczej Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców złożonej z 10 przedstawicieli Członków Izby, która przygotowała propozycje zmian do rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami Dz. U. Nr 217 z dnia 27.X.05 r. Szczegóły na temat pracy grupy roboczej zostaną przedstawione na forum zamkniętym.

Źródło PIGOSK