Legislacja

Przebieg egzaminu będzie nagrywany

10 kwietnia 2006

Zdawany egzamin na prawo jazdy będzie filmowany. W życie weszły przepisy dotyczące nagrywania przez urządzenia rejestrujące przebiegu egzaminu na prawo jazdy kategorii B. Jeżeli przebieg egzaminu nie zostanie zarejestrowany z powodu awarii urządzenia rejestrującego, to część praktyczna egzaminu zostaje powtórzona na koszt ośrodka egzaminującego.