Legislacja

Przechodzenie na czerwonym

25 listopada 2011

To, że przechodzenie na czerwonym świetle jest grzechem głównym pieszych uczestników ruchu drogowego - nie jest odkryciem. Niestety ten stan rzeczy potwierdziły także działania policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego KMP Częstochowa we współpracy ze strażnikami miejskimi i gminnymi, którzy przeprowadzili w Częstochowie i okolicach działania represyjno-kontrolne pieszych użytkowników ruchu drogowego. W ciągu kilku godzin nałożono 70 mandatów karnych i 61 pouczeń. Większość wykroczeń bo aż 67 dotyczyło przechodzenia przez pieszych na czerwonym świetle. Aż 55 pieszych ukarano także za przechodzenie w miejscu niedozwolonym. - Takie działania mundurowych będą regularnie powtarzane - uprzedza łamiących przepisy podinsp. Joanna Lazar, rzeczniczka częstochowskiej komendy policji.