Legislacja

Przeciwko procederowi instalacji lamp ksenonowych

19 listopada 2012

Opublikowano interpelację nr 10231 w sprawie instalacji lamp xenonowych w samochodach. Zgłaszającym jest John Abraham Godson. Poseł pisze do ministra transportu, o zagrożeniach bezpieczeństwa ruchu drogowego jakie wynikają z oślepiania przez samochody jadące z naprzeciwko, tu powodem są źle ustawione światła przez kierowców, którzy instalują żarniki ksenonowe w zwykłych reflektorach. Poseł apeluje o ukrócenie tego procederu.

 

 

Interpelacja (nr 10231)

do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie instalacji lamp ksenonowych w samochodach

Szanowny Panie Ministrze! Zwracam się do Pana Ministra, nawiązując do istotnej problematyki świateł ksenonowych montowanych w samochodach. Ich nieprawidłowa instalacja zagraża bezpieczeństwu na polskich drogach, mimo to temat ten nie znajduje wystarczająco dużo miejsca w przestrzeni publicznej Wielokrotnie, podróżując samochodem, natknąłem się na przypadki, w których byłem oślepiany przez samochody jadące z naprzeciwka. Po zasięgnięciu informacji ze źródeł motoryzacyjnych okazało się, że przypadki oślepiania wynikają także z powodu źle ustawionych świateł przez kierowców, którzy instalują żarniki ksenonowe w zwykłych reflektorach. Jest to proceder, którego częstotliwość ostatnio przybiera na sile. Najczęściej młodzi kierowcy, chcący posiadać modnie wyglądające oświetlenie, instalują żarniki ksenonowe, nie zwracając uwagi lub nie mając świadomości konsekwencji takich praktyk. Konstrukcja lamp ksenonowych jest zupełnie inna od standardowych reflektorów. Odbłyśniki bardziej skupiają światło, często stosuje się soczewkę kierunkową. Wiązka światła łatwiej ulega rozproszeniu, np. przez zanieczyszczenia na reflektorach. Jakiekolwiek uchybienia w odpowiednim ustawieniu odbijają się na znacznej zmianie kierunku światła. Poza tym białe światło ksenonowe bardziej oślepia innych użytkowników drogi. Zgodnie z prawem, jeżeli policjant z pomocą diagnosty stwierdzi usterki bezpośrednio zagrażające bezpieczeństwu ruchu drogowego, zatrzymuje dowód rejestracyjny i przesyła go do organu rejestrującego. Dodatkowo zgodnie z Kodeksem wykroczeń kierowca może zostać ukarany mandatem w wysokości od 20 do 500 zł.

W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o odpowiedź na następujące zapytania:

1. Czy ministerstwo jest świadome nasilającego się problemu złej instalacji lamp ksenonowych?

2. Czy ministerstwo planuje wprowadzić zmiany mające na celu ukrócenie tego procederu?

Z poważaniem

Poseł John Abraham Godson

Łódź, dnia 10 października 2012 r.