Legislacja

Przedsiębiorca też z dietą

25 maja 2007

Dla właścicieli firm transportowych mamy dobrą wiadomość: kolejny sąd potwierdził, że mogą zaliczać do kosztów diety naliczane podczas służbowych wyjazdów – czytamy w “Rzeczpospolitej”. Tym razem korzystne orzeczenie wydał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. W wyroku z 3 kwietnia br. (IIISA/WA120/07)potwierdził, że każdy wyjazd przedsiębiorcy związany z działalnością to podróż służbowa. Może więc -zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 52 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej updof) - naliczyć diety i wrzucić w koszty uzyskania przychodów. To kolejny wyrok podważający stanowisko Ministerstwo Finansów, które w piśmie z z 5 grudnia 2003 r. (PB2/AS-033-0600-2495/03) stwierdziło, że diet nie mogą rozliczać podatnicy świadczący usługi transportowe. Ponieważ "świadczenie usług transportowych w ramach wykonywanej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej stanowi istotę tej działalności". Ministerstwo uważa, że kierowca może naliczyć diety tylko "w związku z podróżą związaną z koniecznością zawarcia umowy o świadczenie usług czy dokonania zakupu środka trwałego dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej" (pismo z 14 marca 2005 r., odpowiedź na interpelację poselską). Polemizowaliśmy z tym poglądem, argumentując, że art. 23 ust. 1 pkt52 updof mówi o dietach z tytułu podróży służbowych przedsiębiorców, nie wprowadzając rozróżnienia co do zakresu świadczonych usług. A podróż służbowa to wyjazd związany z firmowymi sprawami. Diety powinny więc przysługiwać bez względu na rodzaj działalności.