Legislacja

Przejazd remontowaną autostradą

8 maja 2008

Od stycznia 2007 r. płatna autostrada A4 między Krakowem a Katowicami jest remontowana. Mimo iż zwiększył się przez to czas przejazdu (na długich odcinkach kierowcy zmuszeni byli do jazdy jednym pasem), to spółka zarządzająca autostradą pobierała od konsumentów pełną opłatę za przejazd. Po licznych skargach kierowców Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, że Stalexport Autostrada Małopolska naruszyła prawo narzucając konsumentom nieuczciwe ceny za przejazd remontowanym odcinkiem autostrady A4. Wydał decyzję, w której nakazał zmianę praktyki oraz nałożył na przedsiębiorcę karę w wysokości 1,3 mln zł. Płacąc pełną opłatę za przejazd autostradą konsument ma prawo oczekiwać, że autostrada będzie odpowiadała wszystkim wymogom przewidzianym dla drogi tej klasy. To z kolei oznacza, że powinna np. być wyposażona m.in. w dwie trwale rozdzielone jezdnie. Jeśli autostrada nie spełnia w całości określonego standardu, to koncesjonariusz nie może pobierać pełnej opłaty za przejazd taką drogą. Jak ustalił UOKiK, w szczytowym momencie remontu na blisko 1/3 długości trasy występował ruch dwukierunkowy na jednej jezdni, a czas przejazdu wydłużył się o ponad 20%. Decyzja Prezesa UOKiK nie kończy sporu o wysokość opłat za przejazd remontowanymi odcinkami płatnych autostrad. Nie jest ona prawomocna - ukaranej spółce przysługuje prawo złożenia odwołania do sądu. Ponadto UOKiK uważa, że na czas remontu opłata powinna być obniżona (choć nie wskazuje, o ile), a nie całkowicie zniesiona. Kierowcy, którzy zapłacili pełną kwotę za przejazd autostradą A4, mogą składać reklamacje i żądać zwrotu części środków - uważa UOKiK i po bezpłatną pomoc prawną w tym zakresie odsyła do powiatowych i miejskich rzeczników konsumentów. UOKiK sprawdza także, czy spółka Autostrada Wielkopolska, pobierająca opłaty za przejazd autostradą A2 nie naruszyła w ten sam sposób prawa. Także na tej autostradzie mimo trwających remontów pobierane były opłaty w pełnej wysokości.

Słowa kluczowe autostrady opłata drogowa