Legislacja

Przepis na… bezpieczeństwo w ruchu drogowym

30 czerwca 2016

538a19ce8456613d2ee9d0c524a400b571657b6a

(541-0 fot. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa)

Warszawa, 30 czerwca 2016 r. odbyła się konferencja prasowa ministra infrastruktury, przewodniczącego Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Andrzeja Adamczyka, oraz sekretarza KR BRD Konrada Romina poświęcona działaniom podejmowanym na rzecz edukacji uczestników ruchu drogowego:

Podczas konferencji zaprezentowany został folder informacyjno-edukacyjny “Przepis na... bezpieczeństwo w ruchu drogowym” oraz darmowa aplikacja Going Abroad, przygotowana przez Komisję Europejską we współpracy z instytucjami właściwymi w sprawach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Folder “Przepis na... bezpieczeństwo w ruchu drogowym”ma na celu podniesienie świadomości o aktualnie obowiązujących przepisach dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego i skierowany jest do wszystkich uczestników ruchu drogowego, również do cudzoziemców poruszających się po polskich drogach. W folderze znajdują się podstawowe informacje dotyczące zasad ruchu drogowego, w tym: podstawowy zbiór praw i obowiązków uczestników ruchu drogowego, najważniejsze telefony alarmowe, zasady udzielania pierwszej pomocy, informacje o drogach, dopuszczalnych limitach prędkości oraz inne zasady bezpiecznego korzystania z polskich dróg. 

Folder “Przepis na ... bezpieczeństwo w ruchu drogowym” będzie wykorzystywany przez członków Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i inne instytucje działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego podczas prowadzonych akcji informacyjno-edukacyjnych oraz innych wydarzeń promujących bezpieczeństwo ruchu drogowego zarówno w kraju, jak i za granicą. Zachęcamy, by folder był wykorzystywany przez wszystkich, którzy chcą bezpiecznie poruszać się po polskich i europejskich drogach.

Darmowaaplikacja Going Abroaddostępna jest dla wszystkich uczestników ruchu drogowego w Polsce oraz w Europie. Została przygotowana przez Komisję Europejską we współpracy z instytucjami właściwymi w sprawach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w krajach członkowskich (z Polski - Sekretariatem Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego). Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dokonał przeglądu zakresu tematycznego aplikacji oraz w dokonał jej aktualizacji. Z aplikacji można dowiedzieć się m.in., jakie są ograniczenia prędkości na drogach w Polsce i w innych krajach członkowskich UE, jakie jest dopuszczalne uregulowane prawnie stężenie alkoholu oraz jakie prawa i obowiązki dotyczą niechronionych uczestników ruchu drogowego, kierowców oraz pasażerów.

Oba przedstawione projekty są szczególnie ważne w związku ze zbliżającymi się Światowymi Dniami Młodzieży, w ramach których do Polski przyjedzie wielu pielgrzymów z Europy i z całego świata. Folder informacyjny oraz aplikacja mogą zostać również wykorzystane podczas wakacyjnych wyjazdów Polaków za granicę i przyjazdów cudzoziemców do Polski. 

3bc24a123b0f09f07d7f1afc84ef639ef12a1874

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa oraz Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego: PRZEPIS NA... BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM - http://mib.gov.pl/files/0/1797229/wersjaPL.pdf