Legislacja

Przepisy drogowe nie mogą blokować demonstracji - obowiązujące

Autor: Prawo Drogowe@NEWS

3 lutego 2006

Obowiązuje wyrok Trybunału konstytucyjnego, według którego stracił moc obowiązującą wyraz "zgromadzenia", użyty w art. 65 prawa o ruchu drogowym, który Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodny z konstytucją - wyrok z 18 stycznia (K 21/05). Wskazany przepis dotyczy uzyskania zezwolenia na różne imprezy, które powodują utrudnienia w ruchu drogowym. Od środy nie ma już w nim zgromadzeń.

Ustawa Prawo o ruchu drogowym w stanie zawsze aktualnym: www.kodeksdrogowy.com.pl