Legislacja

Przepisy hamują efektywne wykorzystanie środków unijnych na drogi

28 lutego 2006

W 2009 roku ma być 840 km autostrad i 1072 km dróg ekspresowych ? realizacja tego planu zadowoliłaby ministra transportu i budownictwa, Jerzego Polaczka. Dla sprawnej realizacji inwestycji potrzebne są jednak zmiany w przepisach, zwłaszcza dotyczących zamówień publicznych i ochrony środowiska, które obecnie hamują bądź całkowicie blokują prace drogowców, nie pozwalając efektywnie wykorzystać środków unijnych. Minister Polaczek uważa, że proporcja pomiędzy łączną długością dróg ekspresowych i autostrad będzie się stopniowo przesuwać na korzyść tych pierwszych, znacznie mniej kosztownych.

Słowa kluczowe autostrady budowa dróg dotacje