Legislacja

Przewóz odpadów - uregulowany

15 czerwca 2007

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska będzie mógł nałożyć karę pieniężną na odbiorcę odpadów przywiezionych nielegalnie bez dokonania zgłoszenia w wysokości od 50 do 300 tys. zł - przewiduje znowelizowana przez Sejm ustawa o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów. Za uchwaleniem ustawy było 371 posłów, jeden poseł był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Instytucją odpowiedzialną za wydawanie i cofanie zezwoleń na przewóz, wywóz i tranzyt odpadów oraz kontrolę tego procesu będzie Główny Inspektor Ochrony Środowiska (GIOŚ). Do jego kompetencji będzie należało również wydawanie zezwoleń wstępnych dla instalacji odzysku odpadów. Zgodnie z ustawą, prawo do kontroli transportu odpadów na terenie Polski będzie miała Straż Graniczna, Służba Celna oraz Inspekcja Transportu Drogowego. Wyznaczone zostaną również przejścia graniczne, przez które będą przewożone odpady. Ustawa ma zastąpić obowiązującą ustawę z 2004 r. o międzynarodowym obrocie odpadami.